Súťaž

  • 0 komentárov

Ahojte deti,

Ideme súťažiť o najrýchlejšie družstvo ( najrýchlejšiu školu ) v príprave halušiek a placiek pre Alina. Súťažia 4-členné družstvá, dvaja chlapci a dve dievčatá. Jeden chlapec a jedno dievča je z prvého stupňa a jeden chlapec a jedno dievča je z druhého stupňa.

Alinov kôš postavíte na vhodné miesto ( telocvičňa, chodba, trieda ) a v 1 metrovej vzdialenosti od čelnej strany koša ( je možné si pomôcť čiarou 1m vzdialenou od koša) sa na podlahu rozloží z pravej strany 6 plechovíc a na ľavú stranu 6 hliníkových viečok ( priemer viečka je 95 mm ) napr. z tresky, mliečnych výrobkov nátierok.

Vo vzdialenosti 3m od čelnej strany koša sa rozostaví na čiare družstvo. Družstvo na čiare čaká na povel štart. Na tento povel súčasne vybieha chlapec k plechoviciam a dievča k viečkam a pripravujú dobroty pre ALINA. Chlapec pripravuje placky a dievča halušky. Dievča pri príprave halušiek musí najskôr 3x preložiť viečko v jednom smere čiže na polovicu, tú znova preloží a prekladá ešte raz v rovnakom smere. Vzniknutý prúžok prekladá znovu 3x v jednom smere až vznikne haluška. Halušku hodí do koša a takto ešte pripraví 2 halušky. Po vhodení 3-tej halušky do koša uteká na štartovú čiaru a dlaňou klepne svoju kamarátku po pleci, čím ju odštartuje. Ona uteká k ostatným 3-om viečkam, rovnakým spôsobom pripraví 3 halušky, vhodí do koša a uteká na štartovaciu čiaru.

Po štarte chlapec súbežne s dievčaťom beží k plechoviciam a z troch kusov pripraví ALINOVI placky. Placky pripravuje jednotlivo, to znamená, že keď urobí prvú, musí ju vhodiť do koša a až potom môže pripravovať ďalšiu. Po vhodení tretej uteká ku kamarátovi na čiare a dlaňou sa dotkne jeho pleca a odštartuje ho k trom zostávajúcim  plechoviciam. Spolusúťažiaci urobí to isté a po vhodení 6 tej placky do koša uteká na štartovaciu čiaru. Posledný z družstva, ktorý dobieha na štartovaciu čiaru zdvihne ruku a družstvo ukončuje súťaž.

V inštruktážnom videu Tomáš Bezdeda vysvetľuje , ako nám pošlete video vášho družstva zo súťaže. Bude zmena. Sami si zmeriate čas svojho družstva a to tak, že čas začnete merať na povel štart a príprava dobrôt pre Alina prebieha, ako sme ju popísali a ako je na inštruktážnom videu. Keď sa do Alinovho koša vhodí posledná haluška (alebo placka) a súťažiaci dobehne na štartovaciu čiaru a zdvihne ruku, zastavíte meranie času. Nameraný čas medzi povelom štart a zdvihnutím ruky posledného súťažiaceho, nám e-mailom pošlete na info@prealina.sk . My usporiadame zaslané časy podľa poradia a pre 5 najrýchlejších družstiev usporiadame finále v Žiline začiatkom mája. Namerané časy je nutné poslať do 10.apríla 2019.Veríme ,že časy budú namerané pravdivo a presne.

Kartonový obal Alinovho koša pokreslite v priebehu budúceho školského roka motívmi ,,Alino a životné prostredie.Budeme spoločne hladať ten najvydarenejší.

Share Social

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *