Daniel Hevier – spisovateľ

IMG_0653

Ahojte, vážené deti!

 

Nechcem vás trápiť matematickými príkladmi, a preto túto úlohu budem riešiť s vami. Skúste si predstaviť chlapca či dievča približne vo vašom veku, ktoré môže mať hmotnosť takých 40 kíl. Akú hmotnosť bude mať 24 detí, ktoré tvoria jednu triedu podobnú vašej? Vyťahujeme kalkulačky a počítame 40 x 24 = 960. A teraz si predstavte, že takýchto tried máme desať! Akú hmotnosť majú žiaci v týchto desiatich triedach? To je ľahké, však? 10 x 960 = 9600. No a teraz si už nemusíme nič predstavovať, pretože to, čo vám poviem, je skutočnosť najskutočnejšia! V Žilinskom kraji sa do zberu hliníkového odpadu zapojilo 8000 rodín, ktoré spolu vyzbierali 9760 kíl hliníkového odpadu z potravinových obalov. Teda viac, ako je hmotnosť desiatich tried! Tlieskam vám na diaľku. A nielen ja.

Aj naša planéta si vydýchla. Veď vašou zásluhou nebolo treba vyťažiť 58 560 kíl rudy, ktorá sa volá bauxit. Ušetrili sme 136 640 kilowatthodín elektrickej energie a nezaťažili sme našu zemeguľu 19 520 kilami červeného kalu.

Pretáčajú sa nám oči od toľkých čísel? Už dám teda s matematikou pokoj. Ale vy si nedajte pokoj, a naďalej pomáhajte ALINOVI zbierať hliníkový odpad z potravín. Ako vidíte, má to zmysel!

 

Daniel Hevier,

Spisovateľ

 

 

 

Share Social