Alino, n.o.

Ul. 1. mája 18
010 01 Žilina
IČO: 45741778
DIČ: 2024046541

Korešpondenčná adresa:
Svederník-Keblov 122, 013 32, Dlhé Pole

Telefónne číslo

+421 905 791 713
+421 907 253 793
Email: info@prealina.sk

Facebook

Prečo to robíme?

Prostredie okolo nás je priestor, ktorý ovplyvňujeme svojou prácou a svojím životom. To, ako vyzerá, je naším obrazom a našou vizitkou. Tento priestor, ktorý bežné voláme životným prostredím, môžeme zveľaďovať, alebo poškodzovať.

Poškodzovať ho môžeme odpadkami z našej pracovnej a životnej činnosti. Tieto odpadky mnohokrát môžu byť aj zdrojom hodnotných surovín. Dôležité je nájsť spôsob, ako tieto ,,odpadky – suroviny” získať, pretriediť a zhromaždiť rozumným spôsobom.

Jedným z týchto hodnotných ,,odpadko – surovín” je hliníkový odpad. Keď sa tento odpad dostane do životného prostredia, prírode trvá desiatky rokov, kým sa s ním vysporiada.

Keďže som pracoval v potravinárskom priemysle, zameral som svoje riešenie hlavne na hliníkový odpad, ktorý produkujú výrobcovia nápojov, jogurtov, paštét, čokolád a množstvo ďalších producentov, ktorí balia svoje výrobky do téglikov uzatvorených hliníkovým viečkom. Tento typ suroviny z odpadu sa najlepšie získava v čase, keď sa premieňa z užitočnej veci na odpad. To sa deje hlavne v rodinách po konzumácii už spomínaných produktov.

Podmienkou rozumného spôsobu získavania takéhoto ,,odpadu – suroviny” je presvedčiť, motivovať a nadchnúť prvotného aktéra. Myslím si, že takýmto aktérom môže byť školopovinný žiak. Je len potrebné nájsť správny spôsob jeho oslovenia a motivácie.