O Alinovi

Vitajte na stránke Alina

Životné prostredie je priestor okolo nás, ktorý ovplyvňujeme svojou prácou a životom a ono zase spätne vplýva na nás. Alino n.o. je nezisková organizácia,ktorá zberom drobného potravinárského hliníka chce pomocť životnému prostrediu.

Hliník je doležitý kov pre potravinárstvo,elektrotechnický,letecký aj automobilový priemysel.Je to však kov,pri výrobe ktorého sa vytvárajú veľmi nebezpečné odpady.Vznikajú vo veľmi veľkých množstvách a v prírode ich musíme uskladňovať na skládkach.Potravinársky hliník sa rozkladá aj niekoľko desaťročí.Aj to bol jeden z dovodov,prečo sme vytvorili systém zberu drobného hliníkového odpadu,ktorý po odovzdaní v zberni,ide na recykláciu.

Naša činnosť spočíva v súčinnosti so školami za podpory učiteľov a riaditeľov škol.Projekt je zameraný hlavne na deti. Tie sa vedia nadchnúť pre vec a postupne to prijať ako trvalú a prirodzenú činnosť.Preto sme stvorili malého mimozemšťana ALINA,ktorý dal meno aj celému projektu,aj organizácii.Jeho príbeh a sposob prežitia na Zemi chce osloviť,vysvetliť a motivovať školopovinného žiaka a prostredníctvom neho aj celú rodinu.Cieľom je vypestovať zodpovednosť voči prírode a Zemi.

export_alino-6